Budva 2028 – Evropska prijestonica kulture

\"Budva

Budva se kaniduje za Evropsku prijestonicu kulture (EPK) koji je najveći projekat Evropske unije iz oblasti kulture

Budva 2028 – \”Evropska prijestonica kulture“,projekat koji je osnova za unapređenje kulturnih i kreativnih potencijala Budve. Omogućava urbanu revitalizaciju, poboljšanje turističke posjete i povećanje regionalnog i međunarodnog ugleda grada. Program EPK će uključiti i promovisati budvansku i bokeljsku istoriju i tradiciju kao nešto autentično, a istovremeno okrenuto savremenim izazovima i tendencijama.

Budva se kaniduje za Evropsku prijestonicu kulture (EPK) koji je najveći projekat Evropske unije iz oblasti kulture. Ova prestižna titula se dodeljuje od 1985. godine. Ukoliko grad Budva osvoji ovu laskavu titulu, otvaraju se velika vrata za dalji razvoj grada, ali i cijele primorske, odnosno Bokokotorske regije. Ne samo u oblasti kulture već i svih drugih sfera ekonomskog i društvenog života.

Ovaj projekat omogućava da se kultura stavi u središte društvenog razvoja i postane jedan od osnovnih elemenata za razvoj društva. Razvoj koji je zasnovan na znanju, vještinama, inovacijama i kreativnosti. Ovim projektom se osigurava prepoznatljivost države i grada na svjetskoj i evropskoj kulturnoj sceni.

https://youtu.be/wlpWe3TyHTk

Grad sa bogatim kultunim nasljeđem

Budva je grad bogatog kulturnog i istorijskog nasljeđa i polaže pravo da se nađe u društvu gradova koji su bili nosioci ove titule. EPK 2028 ima ogroman značaj za jačanje brenda grada, razvoj turizma, a posebno kulturnog turizma. Kroz projekat EPK steći će se uslovi za strateško promišljanje i razvoja grada, kao i za sveukupan razvoj infrastrukturnih, kulturnih, ekonomskih i ljudskih resursa.

Iz gore navedenog konteksta i kulturnog nasljeđa koje grad Budve posjeduje, smatramo neophodnim da se naš grad uključi u takmičenje za Evropsku prijestonicu kulture za 2028. godinu.

Budva ima kulturne i ekonomske kapacitete da na kraju odnese pobjedu u ovom prestižnom nadmetanju sa drugim gradovima. Kako bi naša kandidatura imala veće šanse za uspjeh vjerujemo da je neophodno u proces uključiti: Kotor, Tivat i Herceg Novi. Kao posebna istorijska i kulturna oblast, povećali bi šanse i na najbolji mogući način predstavili Evopi i svijetu kulturno blago kojim raspolažemo.

Namjera opštine Budva i gradonačelnika Marka Carevića jeste da u narednih par mjeseci istakne kandidaturu grada Budve. Prije toga predsjednik Carević će obaviti razgovor sa predsjednicima bokeljskih opština od kojih Opština Budva očekuje punu podršku. Podršku očekujemo i od Vlade Crne Gore i nadležnih ministarstava za kulturu i turizam.

Na planu gradske i kulturne infrastrukture, Budva je već odmakla pa tako ove godine radimo na projektima izgradnje kulturnog centra i revitalizacije tvrđava. U planu su i izgradnja drugih sportsko-rekrativnih i kulturnih sadržaja u Budvi.

Evropska prijestonica kulture je titula koja gradu daje podstrek da ide u pravcu razvoja Budve i Bokokotorske regije.